top of page

Munkatársaink

Dr. Képes György, PhD, habil.
KGY arc.jpg

Ügyvéd, európai jogi szakjogász, az Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda alapítója.

 

1973. augusztus 12-én Budapesten született. Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumában érettségizett 1991-ben. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 1996-ban szerzett jogi diplomát. 1994 tavaszán ösztöndíjjal az Amszterdami Egyetemen tanult. Olasz és angol nyelven beszél, okiratokat szerkeszt.

 

1994-től dolgozik az egyetemen, 1996-tól az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének PhD-hallgatója, 2001-től egyetemi tanársegéd, 2007-től adjunktus, 2020-tól egyetemi docens. Alkotmány- és jogtörténeti tárgykörben számos publikációja jelent meg. Az Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történet című tankönyv társszerzője, a Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet a polgári könyvben című, 2013-ban megjelent egyetemi jegyzet szerkesztője és egyik szerzője. Könyvet írt az Egyesült Államok és Dánia alkotmánytörténetéről, Buchinger Manó szociáldemokrata politikus életéről. Szerkesztője és egyik szerzője az Abszolút monarchia című, 2011-ben megjelent tanulmánykötetnek.

 

1993-tól dolgozott a Trinn és Zettwitz Ügyvédi Irodában gyakornokként. 1996-tól ugyanitt, majd 1997-től az Andrási és Társai Ügyvédi Irodában ügyvédjelölt. Jogi szakvizsgáját 1998-ban szerezte. 1998. október 1. napjától ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Az Aradszky és Képes Ügyvédi Irodát 2000. május 15. napján alapította társával, dr. Aradszky Zsolttal.

 

Kiemelt szakterülete a kereskedelmi jog (kereskedelmi szerződések), a versenyjog, különös tekintettel a vállalkozások közötti versenykorlátozó megállapodások és összehangolt magatartás tilalmára (kartelljog), valamint a reklámjog és fogyasztóvédelem. Szakterületei közé tartozik még a társasági jog, a munkajog és a szellemi alkotások joga.

 

1996-tól 1999-ig doktorandusz-képzésen vett részt az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 2000 decemberében pedig európajogi szakjogász képesítést szerzett a Jogi Továbbképző Intézetnél. 2006-ban PhD tudományos fokozatot szerzett. A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottságának döntése alapján, 2018. november 6-án megtartott tantermi, valamint magyar és angol nyelvű tudományos előadásaival habilitált doktori címet szerzett. Diplomáját 2019. június 1-jén, a Debreceni Egyetem doktoravató ünnepségén vehette át.

 

Hobbija a dán történelem, az olvasás és zenehallgatás, a régi autók, játékautók és autómodellek gyűjtése. Szabadidejében rendszeresen teniszezik.

bottom of page