top of page

Munkatársaink

Dr. Aradszky Zsolt, LLM
AZS arc.jpg

Ügyvéd, adatvédelmi- és adatbiztonsági, munkajogi. élelmiszertjogi és bankszakjogász,
az Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda alapítója.

 

Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 1996-ban szerzett jogi diplomát.1995 nyarán ösztöndíjjal Nagy-Britanniában, Bristolban tanult.1993-tól a Polgári Jogi Tanszéken volt demonstrátor. Részt vett a Polgári Jogi Tudományos Diákkör munkájában. Angol nyelven beszél és okiratokat szerkeszt.

 

1993-tól dolgozott ügyvédi irodában gyakornokként. 1996-tól az Andrási és Társai Ügyvédi Irodában ügyvédjelölt. Jogi szakvizsgáját 1998-ban szerezte. 1998. október 1. napjától ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Az Aradszky és Képes Ügyvédi Irodát 2000. május 15. napján alapította társával, dr. Képes Györggyel.

 

Fő szakterületei az adatvédelem és a munkajog, több multinacionális vállalat GDPR compliance projektjében vett és vesz részt, a munkáltatók jogi tanácsadójaként és képvi-selőjeként munkaügyi iratokat (beleértve a kollektív szerződést is) szerkeszt, részt vesz kollektív munkajogi tárgyalásokon, munkaügyi perekben munkáltatók jogi képviseletét látja el.

 

További kiemelt szakterülete a reklámjog, a fogyasztóvédelem, valamint a védjegyjog. Szakterülete még az ingatlanjog és a társasági jog.

 

2000-ben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetnél bankszakjogász, 2013-ban a Pécsi Tudományegyetemen munkajogi szakjogász posztgraduális képesítést szerzett. Szakdolgozatát a vezető állású munkavállalókra vonatkozó jogi szabályozás és munkaügyi bírósági gyakorlat fejlődéséről és legújabb fejleményeiről írta. 2020. január 15-én vette át az ELTE ÁJK-n adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász oklevelét, amellyel az LLM fokozat viselésére is jogosultságot szerzett, szakdolgozatát a munkahelyi adatkezelésről írta. 2024. február 24-én a Szegedi Tudományegyetemen élelmiszerjogi szakjogász posztgradulális fokozatot szerzett.

 

Hobbija a történelem és a külpolitika, olvasás és zenehallgatás. Ha egyéb elfoglaltságai lehetővé teszik, sportol: fut, úszik.

bottom of page